Symptom

Stress: Symptom from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Det är inte alltid man upplever sig som stressad trots att kroppen och hjärnan befinner sig i beredskapsläge. Här är några symptom på stress, känner du igen dig i?

• Nedstämdhet
• Trötthet som inte går att sova bort
• Irritation över allt och alla
• Oro/rastlöshet/svårt att koppla av
• Sömnsvårigheter
• Muskelspänningar (främst nacke och axlar)
• Mag- tarmbesvär
• Hudproblem (acne, eksem)
• Potensproblem
• Oregelbunden eller utebliven menstruation
• Ljudkänslighet och/eller ljuskänslighet
• Försämrad förmåga att göra två saker samtidigt
• Minnes- och koncentrationssvårigheter
• Ointresse för sociala aktiviteter, även sånt man egentligen gillar

Källa: Ung Livsstil www.unglivsstil.se