Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa?

Projekt "Gör Rätt" Intro from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Projekt "Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa?

Gör rätt kommer att vara ett barn- och ungdomsprojekt som lär teckenspråkiga barn och ungdomar vad folkhälsa innebär, inom både kost, träning och psykisk hälsa.

Målgruppen för projektet är teckenspråkiga barn och ungdomar, deras föräldrar, andra aktiva inom vårt förbund samt tränare och ledare inom förbundets klubbar.

Målet med projektet är:
• Ge ut teckenspråkig information om folkhälsa
• Genomföra utbildningar om folkhälsa på teckenspråk
• Genomföra en enkät om folkhälsa med titeln ”hur mår du?” till elever i specialskolorna hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten