6- Statisk rörlighet och dynamisk rörlighet from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Man delar in rörligheten i statisk och dynamisk rörlighet.

Om rörelseuttaget ska hållas vid en längre tid kallas det för statisk rörlighet.
Om rörelseuttaget inte ska hålla vid en viss tid, utan bara uppnås på ett ögonblick, kallas det för dynamisk rörlighet. Dynamisk rörlighetsträning används i samband med uppvärmningen.

Källa: Träningslära