5- Rörlighet from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Rörlighet är förmågan att röra kroppsdelar i förhållande till varandra över en eller fleras leder, och det ställs krav på att rörelsen ska vara smärtfri. Inom en del idrotter är stor rörlighet central, till exempel inom många estetiska idrotter. För att en simhoppare eller en gymnast ska få en perfekt pik krävs mycket god rörlighet i lårens baksida. Om idrottaren är för stel här, kommer inte överkroppen och huvudet helt intill benen. Inom andra idrotter kan det vara en fördel att rörligheten inte är för stor.
Behovet av rörlighet varierar mycket mellan olika idrotter. Inom idrotter med behov av stor ledrörlighet måste man ha med effektiv rörlighetsträning flera gånger i veckan medan för andra idrotter ställs det inte lika höga krav. Men rörlighetsträning är en viktig grund för alla idrotter.
”Vilka effekter ger rörlighetsträning?” (fysisk träning för ungdom, S.96)
Väl genomförd rörlighetsträning kan ge många positiva effekter. Det kan ge dig ökad muskelstyrka, minskad skaderisk som kan till exempel minska risken för överbelastning och andra skador, bättre koordination och rörlighet samt bättre smärtlindring om musklerna är ömma eller slitna t.ex. träningsvärk.
Rörlighetsträning (fysisk träning för ungdom, s. 94)
Begreppet rörlighetsträning förknippas ofta med stretching. Många gånger tycker många ungdomstränare att det inte finns utrymme för stretching under den vanliga träningstiden, utan lämnar ansvaret till ungdomarna att själva klara av det utanför ordinarie träningstid. Risken är då att man slarvas och stretchingen görs lite snabbt efter träning utan att lägga mer tid på det. När ungdomar är skadade säger de ofta de inte stretchat ordentligt och att det är en anledning till den uppkomna skadan.