7- Stretching from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Begreppet rörlighetsträning förknippas ofta med stretching. Många gånger tycker många ungdomstränare att det inte finns utrymme för stretching under den vanliga träningstiden, utan lämnar ansvaret till ungdomarna att själva klara av det utanför ordinarie träningstid. Risken är då att man slarvas och stretchingen görs lite snabbt efter träning utan att lägga mer tid på det. När ungdomar är skadade säger de ofta de inte stretchat ordentligt och att det är en anledning till den uppkomna skadan.

Passiv stretching: Passiv stretching är nog det de flesta tänker mest på när vi pratar om rörlighetsträning. Passiv rörlighet innebär att rörelseuttaget uppnås genom yttre kraft, antingen med hjälp av den egna kroppstyngden eller med hjälp av en kamrat.

Aktiv stretching: Aktiv rörlighet är utnyttjande av den passiva rörligheten.

Vid alla typer av rörlighet krävs det att rörelseuttaget ska vara smärtfritt.

Källa: Fysisk träning för ungdom