Om oss

Barn- och ungdomsidrottsutskottet

Pär Wiklund, Göteborg
Kristian Obbarius, Örebro
Alexandra Polivanchuk, Stockholm samt representant från förbundstyrelsen
Frej Fredman, handläggare

Projekt "Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa?"

Adam Neverland, projektledare