Om oss

Barn- och ungdomsidrottsutskottet

Daniel Littorin, Stockholm
Kristian Obbarius, Örebro
Gull-Britt Lindahl, Stockholm samt representant från förbundstyrelsen
Kenneth Lundh, handläggare

Projekt "Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa?"

Nabil Tebibel, projektledare