Ny styrelse i Dövidrott Ungdom

40400847_2004895586199907_6865005992837382144_n

2018-08-27

Fyra styrelseledamöter avgick från Dövidrott Ungdom på grund av avslutande studier - nu kommer sex nya in! I fredags genomfördes det första styrelsemötet med samtliga ledamöter tillsammans med Barn- och Ungdomsutskottets ledamot Anna Polivanchuk.

Anna Polivanchuk från Barn- och Ungdomsutskottet deltog i det första styrelsemötet av Dövidrott Ungdom som var väldigt givande. Idéer och åsikter lyftes fram, vi hos Svenska Dövidrottsförbundet är förväntansfulla och välkomnar dessa sex nya engagerade ledamöter till Dövidrott Ungdoms styrelse.

Ledamöterna är (från vänster uppåt) Hilvan Jabar, Sajad Abdulazem, Wilma Björck, Agatha Boye Niemelä, Rudolfs Stupans samt (från vänster nedåt) Nikolaj Olvhöj Kirkegaard och Anton Lindberg Nyberg.

Vi presenterade oss för varandra och lyfte fram gruppens kommande uppgifter som finns, till exempel planerandet och genomförandet av den populära nattcupen och aktiviteter, arrangerandet av sociala sammankomster och att fungera som länk mellan idrottsintresserade ungdomar och förbundet.

Arbetet inom Dövidrott Ungdom är otroligt viktigt för dövidrottens framtid, bland annat ungdomsidrottsrörelsen. Utan Dövidrott Ungdom hade dövidrottens framtid/ungdomsidrottsrörelsen inte funnits idag.

SDI ser fram emot att ha ett fortsatt nära samarbete med Dövidrott Ungdom under det kommande läsåret!