SKOL-SM: Badminton och handboll i Härnösand

2017-03-14

Nu är det dags att anmäla sig till vårens stora händelse på barn- och ungdomsidrottssidan. Det är nämligen dags för Skol-SM den 19-21 maj i Härnösand.

När: 19-21 maj 2017
Var: Härnösand
Vad: Badminton ( lördag ) och Handboll ( söndag)

Anmälan
Anmäl deltagande lag från era skolor genom era distrikt/dövidrottsföreningar på de medföljande anmälningsblanketterna här och returnera filen per e-post till undertecknad på ake66m@gmail.com
Anmälan ska vara inskickad senast den 6 april 2017.

Program
Ett detaljerat program kommer att skickas ut till samtliga anmälda skolor efter anmälningstidens slut, innehållande all information om helgen, inklusive alla hålltider, deltagarlista och matchprogram.

Resor
För reseplaneringens skull kommer följande grundläggande information. Ankomst och samling sker på fredag kväll, utifrån de restider som passar er bäst. På söndag beräknas vi avslutas senast klockan 15.00. Tiden är anpassad efter tågtiderna till respektive hemorter.

Logi
Boende är ordnad på Brännanskolan. Antalet platser är begränsat och först till kvarnprincipen gäller. Vid behov försöker vi ordna fler platser utifrån de anmälningar som kommit in.

Angående arrangörskap av Skol-SM
Skolmästerskapen har, sen dess början under 1960-talet, arrangerats i regi av skolorna själva. Antalet tävlingar och utformningen har sen successivt förändrats under dessa år. Deltagande skolor har även utökats, från att enbart vara för specialskolorna, till att också omfatta kommunala skolor som har ett antal elever med hörselnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har sedan tidigare beslutat att lägga ned skolmästerskapen i dess form, i deras regi. SPSM är inte emot skolmästerskapen i sig, däremot kan SPSM inte längre ta ansvar för arrangemang och deltagande.

Den ideella dövidrottsrörelsen är dock övertygad om skolidrottens stora betydelse för både eleverna och dövidrotten i fråga. Skola och idrott hör ihop som en mycket naturlig länk och stimulerar barn och ungdomars fysiska och psykiska välmående.

Kontaktperson
Värdar för detta arrangemang är distrikt Dövidrott Norra som består av: Åke Malmheim, Rolf Leuenberger, Per Markström och Kristofer Peterson.
Kontaktperson: Åke Malmheim e-post: ake66m@gmail.com