DÖVIDROTT UNGDOM PRESENTERAR

2016-10-11

NATTCUPEN 2016 FUTSAL

10-11 DECEMBER 2016
MELLERINGEHALLEN, ÖREBRO
PORTARNA ÖPPNAS KL 21:00 INVIGNING KL 21:30

20 KR INTRÄDE FÖR ALLA SOM INTE DELTAR
MAX 9 SPELARE (minst 6 spelare) I VARJE LAG
ALLTID MINST EN TJEJ PÅ PLANEN
PRISER TILL VINNARLAGET, 2A PLATS OCH 3E PLATS
SPECIALPRIS TILL DET BÄSTA UTKLÄDDA LAGET
ÅLDERSGRÄNS: 15 ÅR - UPPÅT
(de som är under 15 år måste ha vuxet sällskap)

SISTA LAGANMÄLNINGSDAGEN: 1 DECEMBER
SKICKA LAGANMÄLAN MED LAGNAMN OCH SPELARE TILL DOVIDROTTUNGDOM@DOVIDROTT.SE

ALKOHOL- OCH DROGFRITT!
Ett evenemang av Dövidrott Ungdom med stöd från projektet ?Gör Rätt?