Inbjudan till Skol-SM i Örebro

2016-09-23

Inbjudan till Skol- SM
Till distrikten och berörda personer på
Samtliga aktuella skolor/föreningar samt
Dövidrott Västra, Dövidrott Östra, Dövidrott Södra, Dövidrott Norra.

Birgittaskolans skolidrottsförening inbjuder härmed, i samarbete med Dövidrott Mellersta, er till rubricerande arrangemang.
När 15-16 oktober
Var Örebro
Vad Innebandy (lag) och Friidrott (ind)
Lördag
Innebandy
Söndag
Friidrott (inomhus)
Grenar
60 meter
Längdhopp, (1 meters zon)
Kula
Höjdhopp, endast för äldre klasser
800 m, endast för äldre klasser
Stafett, 200 meter x 4
Anmälan
Anmäl deltagande lag från era skolor på de medföljande anmälningsblanketterna i Excel-format och returnera filen per e-post till undertecknad på kristian.obbarius@dovidrott.se Anmälan ska vara inskickad senast onsdag den 28 september 2016.
Program
Ett detaljerat program kommer att skickas ut till samtliga anmälda skolor efter anmälningstidens slut, innehållande all information om helgen, inklusive alla hålltider, deltagarlista och matchprogram.
Resor
För reseplaneringens skull kommer följande grundläggande information. Ankomst och samling sker på fredag kväll, utifrån de restider som passar er bäst. På söndag beräknas vi avslutas senast 14:00 tiden är anpassad efter tågtiderna till respektive hemorter.
Logi
Boende är ordnad på Almbyskolan. Antalet platser är begränsat och först till kvarnprincipen gäller. Vid behov försöker vi ordna fler platser utifrån de anmälningar som kommit in.
Ekonomi
Deltagaravgiften är 500 kronor per deltagare respektive 200 kronor per ledare
EFTERANMÄLAN
Efter den 28 september kostar det 3000 kr att efteranmäla ett lag. Till individuella idrotter, friidrott i detta fall, 100 kr per gren. Anmälningsfönstret stänger helt och hållet den 12 september.
Vi accepterar inga ?chansanmälningar? eftersom det kräver onödiga administrativa arbeten samt omkast i diverse schema.
Dövidrottsdistrikten via idrottsföreningar kommer att få Idrottslyftsmedel för deltagande i skol-SM från Svenska Dövidrottsförbundet
Angående arrangörskap av Skol-SM
Skolmästerskapen har, sen dess början under 1960-talet, arrangerats i regi av skolorna själva. Antalet tävlingar och utformningen har sen successivt förändrats under dessa år. Deltagande skolor har även utökats, från att enbart vara för specialskolorna, till att också omfatta kommunala skolor som har ett antal elever med hörselnedsättning.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har sedan tidigare beslutat att lägga ned skolmästerskapen i dess form, i deras regi. SPSM är inte emot skolmästerskapen i sig, däremot kan SPSM inte längre ta ansvar för arrangemang och deltagande.
Den ideella dövidrottsrörelsen är dock övertygad om skolidrottens stora betydelse för både eleverna och dövidrotten i fråga. Skola och idrott hör ihop som en mycket naturlig länk och stimulerar barn och ungdomars fysiska och psykiska välmående.
Kontaktperson
Huvudkontaktperson för detta arrangemang samt för Birgittaskolan är

Dövidrott Mellersta
Kristian Obbarius, ordförande

Örebro dag som ovan