ANDT

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Svenska Dövidrottsförbundet med det avslutade projektet Vad väljer du? har gjort dessa filmer och handledningsmaterial. Syftet är att sprida kunskap till unga teckenspråkiga.

Alkohol

Narkotika

Doping

Tobak