Barn- och ungdomsidrottsutskottet

Utskottet

Ursprunligen var utskottet ett projekt finansierat från Arvsfonden. Projketet hette "Vad Väljer du".
Vad väljer du att syssla med på din fritid? Vad väljer du som ledare att säga till och göra med barnen och ungdomarna? Vad skulle du vilja välja? 
Syftet med projketet var att skapa förståelse om faran med alkohol, droger, narotika och tobak i samband med idrottandet, vad för effekt de har och hur stor påverkan har dessa på våra kroppar. 

En annan del av projektet var ungdomsidrotten, där vi jobbade med att skapa glädje hos ungdomarna inom idrott. Hittar man gläjde när man rör sig på en idrottsarena så är chansen stor att man fortsätter idrotta. 

Idag finns utskottet kvar för att fortsätta arbetet med ungdomsidrotten, bland annat jobbar vi med att kvalitetssäkra Skol-SM, ordna idrottsläger och ledarutbildningar.

Målgrupp

Utskottets målgrupp är rikstäckande då vi känner att vi vill få ut information till både stora som små. Här är också föräldrar, styrelsemedlemmar samt ledareinkluderade. SDI har idag 43 klubbar/föreningar i fem olika distrikt. Dessa klubbar/föreningar har sammanlagt cirka 4000 medlemmar, varav cirka 3000 av dem är aktiva idrottsutövare.