Projekt Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa?

Projekt "Gör Rätt" Intro from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Projekt "Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa"
Ettårigt barn- och ungdomsprojekt av Svenska Dövidrottsförbundet med stöd från Arvsfonden som har ett syfte att bilda teckenspråkiga barn och ungdomar vad folkhälsa innebär, inom kost, träning och psykisk hälsa.

Målgruppen för projektet är teckenspråkiga barn och ungdomar, deras föräldrar, andra aktiva inom vårt förbund samt tränare och ledare inom förbundets klubbar.

Projektledare år 1
Nabil Tebibel, Stockholm, 1 september 2016- 31 augusti 2017

Projektledare år 2
Sofia Lindevall, Stockholm, 11 januari 2018- 1 augusti 2018
Adam Neverland, Stockholm, 1 augusti 2018- 31 december 2018