Om projeket

Projekt "Gör Rätt" Intro from Svenska Dövidrottsförbundet on Vimeo.

Projekt "Gör rätt- vad är det som påverkar din hälsa"
Ett barn- och ungdomsprojekt av Svenska Dövidrottsförbundet med stöd från Arvsfonden som har ett syfte att bilda teckenspråkiga barn och ungdomar vad folkhälsa innebär, inom kost, träning och psykisk hälsa.

Målgruppen för projektet är teckenspråkiga barn och ungdomar, deras föräldrar, andra aktiva inom vårt förbund samt tränare och ledare inom förbundets klubbar.

Projekledaren
Nabil Tebibel, Stockholm.